mastermind

Als ondernemer of directeur loopt u rond met vraagstukken die naast de dagelijkse gang van zaken opgelost moeten worden. Vraagstukken die meerdere aspecten van uw organisatie raken. U staat er voor aan de lat om het beste uit uw organisatie te halen. Het liefst had u per direct 5 top adviseurs aan tafel die samen met u direct to the point komen.

Een mastermindsessie is juist hiervoor bedoeld. Het versnellen van uw denken. De formule is eenvoudig en doeltreffend.

Een mastermind duurt maximaal 2 uren. U vertelt in 15 minuten wat uw vraagstuk is en u stelt 3 kernvragen waarop u antwoorden nodig heeft.

Frijman zorgt er voor dat er complementaire vakdisciplines aan tafel zitten die in verschillende rondes reflectie bieden op uw kernvragen. Er wordt geen discussie gevoerd, er worden alleen inzichten gedeeld en aanvullende vragen aan u gesteld. Alles wordt in vertrouwen besproken.

De sessie worden als intensief en verrijkend ervaren. Intensief omdat u het middelpunt bent van alle aandacht en verrijkend om dat er nauwelijks een andere manier denkbaar is om zoveel kennis in korte tijd te absorberen.

Neem  contact  met Frijman. Dan stellen we vast welke expertises aan tafel nodig zijn.

Frijman beschikt over een breed netwerk van partners. U kunt hierbij denken aan experts op het terrein van: leiderschap, organisatiekunde, financiering, juridische zaken, accountancy, control, verkoop, ICT, communicatie, woordvoering, inkoop, crisismanagement en risicomanagement.