voorwaarden

Bijgaand vindt u de algemene voorwaarden zoals Buro Frijman deze hanteert bij de uitvoering van haar opdrachten.