mens in samenwerking

Samenwerken is een thema waar (te) gemakkelijk over wordt gesproken. We noemen het al snel inspirerend en dat is het ook.

Maar naast inspirerend is de ontwikkeling van een excellente samenwerking ook een confronterend proces met ups en downs.

Confronterend omdat de mens in de ontmoeting met de ander zichzelf tegenkomt. Spontaan lijken we daar niet altijd toe bereid en vluchten we gemakkelijk  in gesprekken over de harde randvoorwaarden die maar nooit voldoende op orde lijken te zijn.

Frijman doorbreekt dit patroon en versnelt hiermee uw meest kritieke bedrijfsproces.