nieuwe verbinding

Deze tijd vraagt boven alles om nieuwe verbinding. Verbinding is de positieve tegenpool van vervreemding. Verbinding is de belangrijkste randvoorwaarde voor elke vorm van succes en ontwikkeling. Dit geldt voor alle niveaus van ons bestaan:

  • maatschappelijk
  • organisatieniveau
  • binnen organisaties
  • persoonlijk leven

Als iets echt in verbinding is, is het per definitie tolerant. Tolerant voor andere inzichten. Inzichten die nodig zijn voor elke vorm van ontwikkeling en om telkens opnieuw het verschil te maken.

We hebben het unieke momentum om de verbinding weer terug te brengen op alle niveaus, de tijd is er rijp voor en de technologie maakt veel nieuwe dingen mogelijk. Het is nodig omdat we ook (gedachteloos?) vervreemding hebben gecreëerd of toegestaan. Daar zijn legio voorbeelden van. Het doorbreken ervan biedt kansen voor elke organisatie.

De keuze voor (nieuwe) verbinding gaat niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend. Het mooie is dat elk niveau als een hefboom werkt op de andere niveaus. Als u in uw organisatie bewust gaat sturen op verbinding zal dat een positieve uitwerking hebben op uw opdrachtgevers, de maatschappij, op de professionals binnen uw organisatie en daarmee hun persoonlijk leven.

Het gaat over mensen die beter in hun vel zitten, beter samenwerken, duurzame keuzes maken en meer rendement realiseren. De sleutel is verbinding. De zachte randvoorwaarde die in de praktijk de hardste noot blijkt om te kraken.