krachtig samenwerken

U legt de lat hoog in uw organisatie en wordt geconfronteerd met complexe vraagstukken. De aard van de doelen en vraagstukken varieert. De constante is dat uw mensen het verschil moeten (en willen) maken.

Frijman ziet samenwerken daarom als het universele organisatievraagstuk en gaat er principieel vanuit dat het antwoord op uw vraagstuk in uw organisatie aanwezig is, uw mensen weten het. Als het samenwerken binnen en voorbij de grenzen van uw organisatie krachtiger wordt, versnelt u op het doel dat vandaag gerealiseerd moet worden maar ook op de doelen van morgen. U kunt er ook van op aan dat uw medewerkers er gelukkiger van worden en uw burgers, consumenten en afnemers het waarderen.

Frijman versterkt het samenwerken door productieve en improductieve patronen in het samenwerken bloot te leggen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • de orde in de gespreksvoering te versterken
  • teamdynamiek af te stellen op het doel
  • het versterken van onderlinge relaties
  • energiedrains en conflicten op lossen
  • mensen op hun kracht in te zetten
  • ondernemende kracht versterken
  • de sturing en rolvastheid versterken
  • gemeenschappelijke taal ontwikkelen
  • ontwikkelen van een gedeeld beeld over het doel en de route om deze te realiseren

Vertel Frijman het doel dat u wilt realiseren of het vraagstuk dat u op wilt lossen. Het komt goed!