Ervaring

Opdrachtgevers doen vanuit twee invalshoeken een beroep op mij.

Vanuit een vraagstuk dat direct gaat over de kwaliteit van het samenwerken binnen en tussen organisaties (bijvoorbeeld: het versterken van de samenwerking van bedrijfsvoering afdelingen onderling en met het primair proces, van Shared Services Centre met opdrachtgevers en op het niveau van individuele teams)

Of vanuit een inhoudelijk vraagstuk dat opgelost moet worden (bijvoorbeeld: vaststellen  van stip op de horizon, effectiviteit van bedrijfsvoering, verhogen kostenefficiency, versterken klantgerichtheid, verbeteren commercieel resultaat)

Frijman voelt zich senang bij beide. Inhoudelijke vraagstukken lossen ik op door de kwaliteit van het samenwerken als hefboom in te zetten. Samenwerkingsvraagstukken lossen we op door ze te koppelen aan inhoudelijke vraagstukken en doelstellingen.

Enkele voorbeelden van recente of actuele projecten:

 • Begeleiding van Shared Service Center in ontwikkeling, intergemeentelijk. Het Shared Service Center levert een breed palet aan bedrijfsvoeringdiensten. Sparringpartner directie, begeleiden bedrijfsbureau, ontwikkelen gemeenschappelijke taal en visie MT, balans tussen strategische en operationele sturing, vaststellen transitie- en ontwikkelplan.
 • Versterken samenwerking Shared Service Organisatie met opdrachtgevers, interdepartementaal. Begeleiden in volgende stap in organisatieontwikkeling, herstellen van vertrouwen. Ontwikkelen Diensten Catalogus, Dienst-verleningsmodel en Kostprijsmethodiek.
 • Gids in de transformatie van operationeel naar strategische georiënteerde inkoopfunctie, top klinisch ziekenhuis. Ontwikkelen houding en gedrag in relatie tot trusted advisor, vaststellen inkoopbeleid, processen en formats, uitvoeren van spendanalyses, versterken samenwerking inkoopafdeling en medische staf.
 • Vaststellen stip op horizon inkoopafdeling, top klinisch ziekenhuis. Prikkelen en procesbegeleiding in vaststellen visie. Visie is bindmiddel binnen de afdeling, leidt tot focus voor werkzaamheden binnen het huis en is instrumenteel in de governance met de Raad van Bestuur.
 • Versterken samenwerking delivery afdelingen met afdeling commercie, commercieel dienstverlener. Werken aan mindset, pragmatiek om tot commercieel resultaat te komen, governance, initiëren van stand up sessie (pitches)
 • Revitalisatie business unit na vraaguitval, commercieel dienstverlener. Door vraaguitval was het nodig om het commercieel vermogen van de unit drastisch te versterken. Werken aan mindset, coachen bij commerciële kansen, aansturen business unit.
 • Versterken strategische ICT sturing hoofddirectie, centrale overheid. ICT was een belangrijk instrument om kostenbesparing te realiseren (inclusief Fte reductie). Coachen, intervisie en organiseren van masterclasses voor hoofddirectie. Procesbegeleiding in vaststellen masterplan met hoofdirectie en managementteam (3 daagse).
 • Digitaliseren bedrijfsvoering, regionale overheid. Nadruk op samenwerken, archiveren en digitale dienstverlening. Aansturen programma, verbinden bedrijfsvoeringsafdelingen en primair proces.
 • Heroriëntatie en herontwerp ICT afdeling internationale retailorganisatie, CxO-level.
 • Aansturen en initiëren transformatie afdeling Personeel & Organisatie.
 • Aansturen en initiëren transformatie afdeling Bezwaar en Beroep.

Frijman vertelt er graag meer over!