mastermind

Als ondernemer of directeur van een organisatie loopt u continu rond met vraagstukken die opgelost moeten worden. Vraagstukken die meerdere aspecten van uw organisatie raken. Of we deze nu formuleren als uitdagingen of problemen, het maakt niet zoveel uit. U staat er voor aan de lat om het beste uit uw organisatie te halen. Het liefst had u per direct 5 top adviseurs aan tafel die samen met u direct to the point komen.

De kunst is om in de waan van elke dag de tijd te vinden om uw denken op orde te krijgen.

Een mastermindsessie is juist hiervoor bedoeld. Het versnellen van uw denken. De formule is in wezen eenvoudig maar ongelofelijk doeltreffend. Het begint als volgt. We plannen een afspraak van maximaal 2 uren. U krijgt een kwartier de tijd om uw vraagstuk in te leiden en 3 kernvragen te stellen waarop u antwoorden zou willen ontvangen.

Frijman zorgt er voor dat er aanvullende vakdisciplines aan tafel zitten die vervolgens in verschillende rondes reflectie bieden op uw kernvragen. Er wordt geen discussie gevoerd, er worden alleen inzichten gedeeld en aanvullende vragen aan u gesteld. Alles wordt in vertrouwen besproken.

U mag er mee doen wat u wilt. De sessie worden als intensief en verrijkend ervaren. Intensief omdat u het middelpunt bent van alle aandacht en verrijkend om dat er nauwelijks een andere manier denkbaar is om zoveel kennis in korte tijd te absorberen.

Het begint ermee dat u contact opneemt met Frijman. In een eerste gesprek wordt vastgesteld welke expertises aan tafel nodig zijn.

Frijman beschikt over een breed netwerk van partners. U kunt hierbij denken aan experts op het terrein van: leiderschap, organisatiekunde, financiering, juridische zaken, accountancy, control, verkoop, ICT, communicatie, woordvoering, inkoop, crisismanagement en risicomanagement.

De mastermindsessie wordt kosteloos aangeboden.